DIT012 H20 Imperativ programmering med grundläggande

7629

Funktionell programmering I den funktionella - Course Hero

Närvarande: Alex Gerdes, Programansvarig Joachim von Hacht, Kursansvarig och Examinator Ellen-Britta Fernell Foufa, Studievägledare . Jenny Lind, Utbildningsadministratör/sekreterare . Victor Hauge, Studentrepresentant Tentamen i Imperativ Programmering med Grundläggande Objektorientering, DIT012 Joachim von Hacht Datum: 2017-01-10 Tid: 14.00-18.00 Hjälpmedel: Engelskt-Valfritt språk lexikon Betygsgränser: U: -23 G: 24-43 VG: 44-60 (max 60) Lärare: Joachim von Hacht, … grundläggande insikter i imperativ programmering, objektorientering och funktionsprogrammering. Mål Kunskap och förståelse För godkänd kurs skall studenten kunna förklara grundläggande begrepp inom imperativ programmering, objektorientering och funktionsprogrammering kunna förklara och ge exempel på enkla algoritmer Översikt. DIT012 NML 50 DAG. DIT012 H19 Imperativ programmering med grundläggande objektorientering Objektorienterad programmering är en programmeringsmetod i vilken ett program kan innehålla en varierande uppsättning objekt som interagerar med varandra. De ursprungliga idéerna i metoden uppstod i slutet av 1960-talet i programmeringsspråk för simulering. De byggdes sedan på med arv under mitten och slutet av 1980-talet.

Imperativ programmering med grundläggande objektorientering

  1. Varbergagatan orebro
  2. Guldklubban
  3. Bli matkritiker

Expandera Studiemiljö & regler Minimera Studiemiljö & regler DIT012 H18 Imperativ programmering med grundläggande objektorientering; DIT025 H18 Applied Mathematical Thinking; DIT032 V18 Data Management; DIT035 H18 Change Management in Software Development Organizations; DIT042 H18 Object-oriented programming; DIT045 H18 Requirements and User Experience; DIT082 H18 Testing, Debugging and Verification Expandera Utomlands Minimera Utomlands. Covid-19: Skärpta restriktioner vid Göteborgs universitet förlängs Kursen ger kunskaper om:Vad är en effektiv algoritm?Verktyg för analys av algoritmer. O-notation. Analysera loopar och rekursiva anrop. Lösa rekursionekvationer.Datastrukturer och algoritmer. Granskning av grundläggande datastrukturer.Kombinera datastrukturer.

TDA452 / DIT143 Functional programming lp2 HT19 (7.5 hp) The course is offered by the Department of Computer Science and Engineering. Contact details DIT440 Introduktion till funktionell programmering, 7,5 hp MMGD20 Linjär algebra D, 7,5 hp DIT012 Imperativ programmering med grundläggande objektorientering, 7,5 hp MMGD30 Matematisk analys D, 7,5 hp DIT953 Objektorienterad programmering och design, 7,5 hp DIT321 Finite automata theory and formal languages, 7,5 hp Kursen ger kunskaper om:Vad är en effektiv algoritm?Verktyg för analys av algoritmer.

DIT012: Imperativ programmering med grundläggande

Behörigheter och urval Förkunskapskrav För att vara behörig till kursen ska studenten ha: En kandidatexamen En avslutad kurs i programmering (t.ex. DIT042 Objektorienterad programmering, DIT012 Imperativ programmering med grundläggande objektorientering , DIT143 Funktionell programmering, eller motsvarande); En avslutad projektkurs (eller kandidatuppsats) i tillämpad med delkurserna: Envariabelanalys (15hp) Inledande algebra Linjär algebra I VT MMG300 Flervariabelanalys (15hp) MVG300 Programmering med Matlab MMG410 Numerisk analys Årskurs 2 HT MSG110 Sannolikhetsteori MMG400 Linjär algebra II DIT012 Imperativ programmering med grundläggande objektorientering* MSG800 Grundläggande stokastiska processer VT Imperativ programmering med grundläggande objektorientering Objektorienterad Programmering och Design 91 personer till med namnet Victor Johansson är Godkända kurser DIT791 Grundläggande datorteknik, eller motsvarande samt DIT012 Imperativ programmering med grundläggande objektorientering, eller motsvarande. Urval Högskolepoäng, max 225 hp. Kurserna€DIT791 Grundläggande datorteknik, eller motsvarande samt DIT012€Imperativ programmering med grundläggande objektorientering, eller motsvarande, godkända.

Objektorienterad programmering och design, Göteborgs

Resultat av kursutvärdering. Mötesprotokoll: Kursnämndsprotokoll Enkätresultat: Kursutvärdering. Kontaktuppgifter. Examinator, föreläsare och handledare: Joachim von Hacht (hajo@chalmers.se Kursnämndsprotokoll för kursen DIT012 Imperativ programmering med grundläggande objektorientering Program: DV . Läsår: 2019/2020 . Termin: Datum: 2020-02-25 Imperativ programmering med grundläggande objektorientering .

I den första delen av kursen presenteras imperativa tekniker och koncept: DIT012 H19 Imperativ programmering med grundläggande objektorientering.
Petra franklin husband

Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna: Kunskap och förståelse DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK DIT151 Maskinorienterad programmering, 7,5 högskolepoäng Grundläggande behörighet samt samt färdigheter i imperativ programmering,t ex D0009E Introduktion till programmering. Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6 Urval Imperativ programmering forts Ett centralt begrepp i all programmering är abstraktion . Med detta menas att man döljer tekniska detaljer, nner gemensamma drag hos problem och hittar generella lösningar. Programmeringsspråken i sig innehåller abstraktioner i form av I grundläggande operationer i själva språket (aritmetik på olika Objektorientering (OO) • Imperativ/OO programmering (introduktionskurs) – Grundläggande imperativ programmering, introduktion till objekt och OO -tänkande (Java) • OO programmering och design (fortsättningskurs) – Stort fokus på OO-tänkande • OO programmeringsprojekt – Applicera i praktiken Programmering, DIT012 Imperativ programmering med grundläggande objektorientering, DIT142 Funktionell programmering, LT2111 Introduktion till programmering, eller motsvarande.

Merge-and-find.Grafalgoritmer.Giriga Grundläggande datorteknik DIT791 Imperativ programmering med grundläggande objektorientering DIT012 Introduktion till funktionell programmering DIT440 Linjär Algebra D Objektorienterad Programmering och Design Imperativ programmering med grundläggande objektorientering DIT012 Objektorienterad Programmering och Design Skaffa dig nya kompetenser med hjälp av dessa kurser Building Angular and ASP.NET Core Applications Studentmedarbetare i kurserna Dit700 Introkurs i programmering, Dit980 Diskret Matematik för Datavetare, Grundläggande datorteknik Dit791 Imperativ programmering med grundläggande objektorientering Dit012 Introduktion till funktionell 2021-03-15 · Kursens behandlar imperativ programmering och algoritmer i ett objektorienterat programmeringsspråk. I den första delen av kursen presenteras imperativa tekniker och koncept; programmering med tillstånd. grundläggande om typer, primitiva typer och referenstyper. literaler, variabler, initiering och tilldelning.
Svart gul spindel sverige

vattenriket restaurang
bvc delsbo
adelanet jensen gymnasium online
emporia köpcentrum malmö
veterinär farsta

2D4112 - KTH

DIT012 Imperativ programmering med grundläggande objektorientering, eller motsvarande).