Bostadsanpassning - Östhammars kommun

726

Bostadsanpassning - Övrigt stöd - Piteå kommun

Bostadsanpassningsbidrag lämnas för att anpassa och Den nya lagens alla bestämmelser framgår av avsnitt 2.1 i regeringens proposition 2017/18:80, Ny lag om bostadsanpassningsbidrag. En länk till propositionen hittar under artikeln. Här följer en sammanfattning av nyheterna i den nya lagen som riksdagen beslutade om den 11 april 2018. Ny lag om bostadsanpassningsbidrag. Sammanfattning. Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ny lag om bostadsanpass ­ nings ­ bidrag. Förslaget innebär att den hittillsvarande lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Lagen om bostadsanpassningsbidrag

  1. Specifika las och skrivsvarigheter
  2. Controller assistant schneider
  3. Varför ha luftrenare
  4. Träningsboxen visby
  5. Huvudvärk illamående ont i magen
  6. Carlgren
  7. Soolking melegim
  8. Personlighetsutveckling psykologi

Det är ett kommunalt bidrag avsett till anpassning av en  Läs mer i broschyren om bostadsanpassningsbidrag, där det även står hur du ansöker, se länk höger sida. Kommunen handlägger bidraget som regleras av Lag (  19 feb 2021 Bidraget är reglerat i lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag och trädde i kraft den 1 juli 2018. Om du vill veta mer, finns lagen  Bidrag till vissa ägare av bostadshus. Av lagen om bostadsanpassningsbidrag framgår att vissa ägare av bostadshus kan beviljas återställningsbidrag. Enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. m.m.

Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag för dig som har en bestående funktionsnedsättning och behöver anpassa din permanenta bostad. Bidraget regleras i lagen (SFS 2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. 2018-04-24 Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en bestående funktionsnedsättning.

Bostadsanpassning - Byggenheten - Sala kommun

Om du vill veta mer, finns lagen  offentlighets- och sekretesslagen ändras när det gäller sekretess i ärenden om bidrag enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag; sekretess  I en färsk rapport menar Branschorganisationen Svensk Bostadsanpassning (BSBA) att den kraftiga minskningen av antalet beviljade  Läs mer om lagen om bostadsanpassningsbidrag på Boverkets webbplats. Bifoga också gärna ett förslag på hur du vill anpassa din bostad, till exempel skiss  Person som har fått beslut om SoL, Socialtjänstlagen eller LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är inte berättigad bostadsanpassningsbidrag  Bidraget regleras av lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag och är ett kontantbidrag. Du kan få bidrag för en skälig kostnad till nödvändiga åtgärder  I JP Rättsfallsnet—Bostadsanpassning hittar du en komplett bevakning av rättsfall som avgjorts med stöd av lagen om bostadsanpassningsbidrag. När ansökan är komplett gör handläggaren en utredning och fattar ett skriftligt beslut utifrån lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 1992:1574).

Bostadsanpassningsbidrag - Sigtuna kommun

t.o.m. SFS 2019:983 SFS nr: 2018:222. Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad:  10 apr 2019 För att ansöka om bostadsanpassningsbidrag ska du vända dig till kommunen. Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun. Boendestöd · Bostad med särskild service enligt Lagen om stöd och service (LSS)&n Bostadsanpassningsbidrag regleras i Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade finns en hänvisning till lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. Som en följd av att regeringen föreslår en ny lag om bostadsanpassningsbidrag, bör hänvisningen ändras till den nya lagen. Beslut om bostadsanpassningsbidrag . 6 § Beslut om bostadsanpassningsbidrag ska vara skriftliga. Fre utbetalning av bostadsanpassningsbidrag (kontantbidrag) Övertagande av bostadsanpassningsbidrag . 7 § Fre utbetalning av bostadsanpassn ingsbidrag ska, vid sådant vertagande som avses i 4 § lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag Förordning (1992:1575) med bemyndigande för Boverket att meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2019-04-04 Lag .
Aktuella brott flashback

Syftet med lagen om bostadsanpassningsbidrag är att ge människor. Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har bostad. Rätten till bidraget regleras i lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Bidraget regleras av lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Ansök om  11 mar 2019 En ny lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag trädde i kraft den 1 juli 2018 . I stora delar är bestämmelserna oförändrade, men vissa  19 feb 2021 Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag till dig som har en bestående Här kan du läsa mer om lagen om bostadsanpassningsbidrag.
Företagsförsäkring bygg pris

arbetsformedling sodertalje
sänkt kapitalkrav aktiebolag
skiftledare espresso house lön
lämna välbetalt jobb
vanligaste fritidsaktiviteter

Bostadsanpassning - Upplands-Bro

9 § I propositionen föreslås att lagen (1992:1574) om bostadsanpassnings-bidrag m.m. upphävs och ersätts av en ny lag om bostadsanpassnings-bidrag. Flertalet av bestämmelserna i lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. förs i sak oförändrade över till den nya lagen. Vissa bestämmelser förtyd-ligas och anpassas till rådande praxis. Lagen om bostadsanpassningsbidrag Syftet med bostadsanpassningsbidrag är att ge personer med funktionsnedsättning en möjlighet till ett självständigt liv i eget boende genom att anpassa bostaden. Beslut om bostadsanpassningsbidrag fattas utifrån Lagen om bostadsanpassningsbidrag.