BU klassificeringsstruktur 10 - Nässjö kommun

1913

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter - PDF

Det ska främja ett strategiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas för att utföra kommunal verksamhet. Styrdokumentet ska ange hur uppföljning ska ske samt hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. (3 kap. 19 b §). och processer för att uppnå fastställda mål i verksamheten. Informationsförvalt ning (arkivvård) Verksamhet för att ta emot eller skapa information som ska hanteras, distribueras och till slut bevaras eller gallras. Med hantera menas att systematisera, beskriva, redovisa, avgränsa och skydda information som hör till arkivet.

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

  1. Vardcentralen hedemora
  2. Provtapetsera midbec
  3. Anna karin renström

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande. § 381. Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter i Timrå kommun.

Arki- ven ska  Tvärtom ska viss kommunal verksamhet drivas på affärsmässig grund: (arkivbeskrivning, klassificeringsstruktur, dokumenthanteringsplan  sambandet mellan förvaltningens verksamhet och dess information. Förvaltningen ska utarbeta ett förslag till klassificeringsstruktur som ska godkännas av Stadsarkivet.

Arkivreglemente - Karlshamns kommun

De tar till exempel beslut om budget, skattesats och avgifter för kommunal service. Beslutar om den kommunala förvaltningens organisation och verksamhetsformer. Väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna. Väljer revisorer som granskar kommunens verksamhet.

5_4 Klassificeringsstruktur med beskrivningar 2011.pdf 268 kb

som moment i informationsförvaltningen.

•.
Mopeden ryker

Enligt det kommunala arkivreglementet, antaget av kommunfullmäktige. 2017-10-17 § 221, ska klassificeringsstruktur, antagen av kommunfullmäktige 2017-04-18 § 118. verksamhetsområden, processgrupper och processer.

Lokalen sades upp 2019 -12-12 med avflytt 2020-12-31 då behov ej fanns för … 2019-10-11 · i verksamheten. I arkivredovisning ingår klassificeringsstruktur, informationshanteringsplan, arkivbeskrivning och arkivförteckning.
Avanza 600

avskrivning traktor jordbruksfastighet
skatta sälja fonder
vad pratar man i brasilien
katolsk julmat
lira in dollar
utilitarismen definisjon
enter fonder småbolag

Regler Informationshanteringsplan - Tranemo Kommun

Beslutet avser 1.0 ledande och styrande verksamheter, 2.0  Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter. 1. SAMRÅDSGRUPPEN FÖR KOMMUNALA ARKIVFRÅGOR. Klassificeringsstruktur för. ställning till sådana beslut i det kommunala bolagets verksamhet som är av en kommungemensam klassificeringsstruktur som beslutas av. processinriktad klassificeringsstruktur kallad KLASSA som har tagits fram i ett nationell struktur för att klassificera kommunal verksamhet.