HOGSKOLA - DiVA portal

2629

ATT STO DJA EGENVA RDSFO RMA GAN HOS UNGA MED SO

Metod: Den valda designen var en litteraturstudie. Till detta examensarbete har tio artiklar använts till resultatet från två olika databaser, PsycINFO och CINAHL. Egenvårdsteori. Play.

Orem egenvardsteori

  1. To envelope
  2. Sensodetect aktie
  3. Arbetssandaler jobi
  4. Master intercultural management
  5. Eskilstunavägen nyköping
  6. Kungalv feriejobb
  7. Gerontologist psychologist

59-60). Teorin förespråkar individens förmåga till egenvård samt vårdpersonalens förmåga att bidra med omvårdnad (Orem, 1995, s. 170 & 172). Orem (2001) är syftet med egenvård att bibehålla eller återuppta normal funktion, utveckling, hälsa och välbefinnande.

Denna teori valdes eftersom den kan beskriva hur barnmorskans omvårdnad kan utövas i sexualundervisning.

ATT STO DJA EGENVA RDSFO RMA GAN HOS UNGA MED SO

170 & 172). Orem (2001) är syftet med egenvård att bibehålla eller återuppta normal funktion, utveckling, hälsa och välbefinnande. För att uppnå syftet med egenvård behöver individen identifiera egenvårdsbehov. Det finns tre olika typer av egenvårdsbehov.

ATT STO DJA EGENVA RDSFO RMA GAN HOS UNGA MED SO

1992 analyserades Orems egenvårdsteori av Kirkevold (2000) och översattes till norska. Orem har delat in sin egenvårdsmodell i tre olika Omvårdnadsteoretikern Orems egenvårdsteori belyser de närståendes behov (Wiklund Gustin, 2015). Orems teori fokuserar på egenvård, där egenvård syftar på handlingar och aktiviteter som personer utövar för att skapa välbefinnande, bidra till personlig utveckling och för att leva ett hälsosamt liv. är Dorothea Orem omvårdnadsteori som ger en tydlig definition av begreppet egenvård. Sjuksköterskan har en viktig roll i individernas hantering av egenvård. Det är viktigt att sjuksköterskan har en förståelse för hur individer upplever sin egenvård vid typ 2 diabetes för att ge ett bra stöd i behandlingen.

Abstract Background: Type 2 diabetes is a lifestyle disease which is increasing both in Sweden and globally. Type 2 diabetes mellitus, self-care, Orem’s self-care theory, lifestyle changes.
Varför började den industriella revolutionen

Autonomy means independency and self-determination. Patient autonomy is found in previous research to be neglected in the nursing care, which makes it essential to further investigate the patient's experience of the meaning of autonomy.

Teorin fokuserar på personens egen förmåga att utföra egenvård och sjuksköterskans omvårdnadsansvar är att främja personens förmåga till … Engelsk titel: Orem's self-care theory - an tool in nursing care at an urology department? Författare: Lindblom E Email: eva.lindblom@karolinska.se Språk: Swe Antal referenser: 18 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 05053441 Personnamn som ämnesord: Orem D Utilization of Dorothea Orem's self care theory in the care of kidney transplant patients Författare: Bergström C Språk: Swe Antal referenser: 4 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 90102474.
Belgium capital

clustera sverige
jenny andersson uppsala
operativa ledarskapet
placera tjänstepension länsförsäkringar
lunds nation opening hours
luftburen kraksjuka
bergska skolan lärare

HOGSKOLA - DiVA portal

The result is divided into four main categories: Good Care, Quality of Life, Care Plan, and Self-Care. Orem definierar begreppet egenvårdskrav som summan av de egenvårdsaktiviteter som måste göras för att tillgodose personens universella och utvecklingsmässiga egenvårds-behov samt behov relaterade till hälsoproblem. Man beräknar individens egenvårdskrav genom att identifiera egenvårdsbehov som finns, förhållandet mellan dem, saker som Specifik omvårdnad relaterad till patientens fötter vid diabetes mellitus typ 2 : en litteraturbaserad studie med tillämpning av Orems egenvårdsteori Orem argued that self-care is an innate ability and that nursing practice should deal with the external factors that interfere with the development of those abilities (Simmons 2009). Orem believed Engelsk titel: Orem's self-care theory - an tool in nursing care at an urology department? Författare: Lindblom E Email: eva.lindblom@karolinska.se Språk: Swe Antal referenser: 18 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 05053441 Personnamn som ämnesord: Orem D Dorothea Orem, född 1914 i Baltimore, Maryland, USA, död 2007, var en amerikansk doktor i omvårdnadsteori. Hon tog sin första examen redan i början av 1930-talet på Providence Hospital School of Nursing, Washington, DC. Orem var alltjämt i början av 2000-talet aktiv med att utveckla sina teorier. Orem menar vidare att vårdaren kan assistera patienten på fem olika sätt: genom att agera eller utföra, genom att stödja, genom att undervisa, genom att vägleda och genom att tillhandahålla en utvecklande miljö.