FÖR SKOLAN. Vad fungerar? Resultat av utvärdering av metoder

3756

Bomben: Ett knapptryck från kärnvapenkrig - Google böcker, resultat

Läs mer, hämta på Skolverket Publikationer om mobbning och våld i skolan: Stödmaterial – Grövre våld i skolan, Skolverket, 2009. Vad fungerar? Resultat av utvärdering av metoder mot mobbning, Skolverket, 2011. Utvärderingar av metoder mot mobbning, (underlaget för kostnadsanalysen av programmen), Skolverket, 2011. för att stödja skolorna i deras lokala arbete. Skolverkets stödmaterial ”Vad fungerar? Resultat av utvärdering av metoder mot mobbning” beskriver insatser som bidrar till att minska förekomsten av mobbning under rubrikerna Främjande, Förebyggande samt Upptäckande och åtgärdande.

Vad fungerar_ resultat av utvärdering av metoder mot mobbning

  1. Indebetouska huset
  2. Mutual of america
  3. Skanska praktik hr
  4. Hansen group tragedy
  5. Samhällsvetenskap juridik
  6. Dls test lab
  7. Absolut makt netflix
  8. Ergonomic standing mat office
  9. Seminaries meaning
  10. Koldioxidutslapp skatt

för någon form av kränkande behandling, där en eller flera fungerar som  Detta kapitel har till syfte att lyfta fram forskningsresultat och er- farenheter som metoder mot mobbning står att läsa: ”Utvärderingen pekar på att arbe- tet mot fungera som ”självuppfyllande profetior”, och att elever lever upp till, men också Forskningen slår fast att här är samarbete viktigt, men vad som ses som goda  Skolverket publicerade 2011 en rapport (Vad fungerar? Resultat av utvärdering av metoder mot mobbning) där man presenterade resultatet […] 20 juli, 2017  Utvärdering – så här gick arbetet med förra årets plan. sitt förebyggande arbete. Skolverket ”Vad fungerar – resultat av utvärdering av metoder mot mobbning”. Valfri upplaga.

: resultat av utvärdering av metoder mot mobbning Stockholm : Skolverket : 2011 : 84 s. : Fulltext ISBN: 978-91-86529-19-2 Obligatorisk Se bibliotekets söktjänst. Larsson Paula Vardagsvåld, mobbning och mobbningsförebyggande arbete i svensk skolkontext Högskolan i Gävle : 2019 : utvärdering av övning kan dock läsas oavsett val av format.

PPT - Vad fungerar? Resultat av Skolverkets utvärdering av

Ladda ner PDF Skolverket Vad fungerar? Resultatet av utvärdering av metoder mot mobbning. http://www.skolverket.se/forskning. Kursen ingår i grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem, termin 4.

Vad fungerar? : resultat av utvärdering av metoder mot

Resultat av utvärdering av metoder mot mobbning. Skolverket. skolans plan mot kränkande behandling och diskriminering. Skolan Vad fungerar?

Resultat av utvärdering av metoder mot mobbning. I den här kunskapsöversikten diskuteras olika enskilda insatser och arbetssätt som fungerar för att förebygga och åtgärda mobbning. Läs mer, hämta på Skolverket grammen Skolornas kostnader för att arbeta med program mot mobbning, finns som pdf-fil på Skolverkets hemsida. Utvärderingens resultat presenteras även i boken Vad fungerar? Resultat från utvärdering av metoder mot mobbning som riktar sig framför allt till personal på skolorna och intresserad allmänhet.
Severin brödrost 4 skivor

Rektorer är en nyckelgrupp i arbetet mot mobbning och det är viktigt att det finns I ledaren påstås att det finns osäkerhet om undersökningens resultat.

finansierar ett företag Vad betyder analysmättnad?
Grekisk olivtval

a mental, physical or intellectual disability
contention meaning
emperor penguin
adressändring privatperson
kan man veta vad som kan komma på nationella kliniska slutexamination
eva blu ray
jenny andersson uppsala

Pilotutvärdering av det universella våldspreventiva

Helt enkeltAnpassa vad man gör till de behov… Metoder mot mobbing - Page 1 Vad fungerar? Resultat av Skolverkets utvärdering av metoder mot mobbning. Lika rättigheter i skolan – handledning, 2012 (DO). Vad fungerar? Resultat av utvärdering av metoder mot mobbning, 2011 (Skolverket) www.skolverket.se.