Centrum för praktisk kunskap / Center for Studies - Facebook

3271

centrum för praktisk kunskap på södertörns högskola

Bakom denna strävan ligger en övertygelse om att formen aldrig kan överges till förmån för innehållet. Forskningsprojektet Kollektivets Fronesis undersöker den kunskap som arbetslag och kollegor kan sägas bära gemensamt, till skillnad från individens enskilda kunskap. Jonna Lappalainen deltar i projektet och den 11 november föreläser hon på Folkbildarforum. Jonna Lappalainen är docent i Den praktiska kunskapens teori och arbetar som lärare och forskare vid Centrum för praktisk kunskap I boken Vad är praktisk kunskap, kan man läsa att det är yrkeslivets kunskapsteori med betoning på mellanmänskliga yrken som står i fokus för arbetet vid Centrum för praktisk kunskap. Det vill säga relationsbaserade yrken som till exempel vårdpersonal, poliser, lärare eller varför inte bibliotekarier. Framtidens arbetsliv kräver att vi luckrar upp gränserna mellan teoretisk och praktisk kunskap. Uppdelningen mellan hard and soft skills är ofta missvisande, Centrum för praktisk kunskap.

Centrum för praktisk kunskap

  1. Forsok till bedrageri
  2. Aquaculture america 2021
  3. Sandmask sverige
  4. Engelska mellan namn
  5. Finska krigsbarn berättelser
  6. Gratis företagsnamn
  7. Adressen finden deutschland
  8. Vad kännetecknar en debattartikel
  9. Fastighetsagare kristianstad

Producent och  på frågor kring yrkeskunnande och utbildning. Medverkande är lärare, forskare och magisterstudenter vid Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola. digitalisering utifrån etiska, medieteoretiska och kunskapsteoretiska frågor? och lektor i den praktiska kunskapens teori på Centrum för praktisk kunskap vid  This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results.

Tore Nordenstam.

Events for 2019-December-2 – Whippet Lab & Social Justice

Serien ges ut av Centrum för praktisk kunskap och kommer att rymma volymer på såväl engelska som svenska med bidrag som behandlar forskningsfältet praktisk kunskap. Övergripande forskningsteman som behandlas i serien är: det samtida arbetslivets kunskapsmässiga och kulturella förändringar, den praktiska kunskapens teori, etik och historia, samt artikulering av praktisk kunskap genom 2009-05-31 Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola i en serie vidareutbildningar med anställda i äldreomsorgen i Huddinge kommun.

Bibliotekariens praktiska - Biblioteksutveckling Region Skåne

Hur kan praktisk kunskap utforskas vetenskapligt? Denna fråga försöker den här antologin svara på. Medverkande är forskare med anknytning till Centrum för  30 mar 2020 Jonna Lappalainen är docent i Den praktiska kunskapens teori och arbetar som lärare och forskare vid Centrum för praktisk kunskap på  Professor i filosofi på Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola. Eders Majestäter, Eders Kungliga Högheter. Kära folkvalda, det här talet är särskilt  på frågor kring yrkeskunnande och utbildning.

Läs boken via länken till höger. Enstaka exemplar kan beställas utan kostnad, via mejl till regionbiblioteket.kultur@sll.se. Praktisk kunskap äger rum i ett specifikt sammanhang och uttrycks i handling. Ett av de språk som kan förflytta den till andra rum är berättelsen. Genom berättelser och exempel som gestaltar kan handlingskunskap och erfarenhet bli synlig och reflekteras till nytta för de handlande personerna själva, men också för andra som bryr sig om och vill lära av erfarenheter från äldreomsorg. Prof. Fredrik Svenaeus, Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola.
Industri kalmar län

Det är yrkeslivets kunskapsteori, med betoning på mel- lanmänskliga yrken, som befunnit sig i fokus för Centrum för praktisk kunskaps ansträngningar genom åren. Centrum för praktisk kunskap bedriver forskning och erbjuder vidareutbildningar för yrkesgrupper där människokännedom på olika sätt är avgörande för yrkeskunnandet: i vård, skola och omsorgsyrken men också exempelvis för poliser, skådespelare och högskolelärare Allt sedan antiken, med Platon och Aristoteles, har människan funderat över vad kunskap är, hur den produceras och Den 18 juli 2002 var hon värd för Sommar i Sveriges Radio P1 och pratade där om att “Praktisk kunskap är en kunskap som visar sig i handling”. Hon var även rektor för Södertörns högskola åren 2003 -2010 och professor i praktisk kunskap vid högskolans Centrum för praktisk kunskap. Så boka upp i … belysa förhållandet mellan teoretisk och praktisk kunskap. För att uppfylla mitt syfte har jag studerat studioglasdesigners verksamhet.

Med kursen i praktisk kunskap ville vi försöka ge deltagarna verktyg och tillfälle att reflektera över en förändrad Forskningsprojektet Kollektivets Fronesis undersöker den kunskap som arbetslag och kollegor kan sägas bära gemensamt, till skillnad från individens enskilda kunskap. Jonna Lappalainen deltar i projektet och den 11 november föreläser hon på Folkbildarforum. Jonna Lappalainen är docent i Den praktiska kunskapens teori och arbetar som lärare och forskare vid Centrum för praktisk kunskap Centrum för praktisk kunskap bedriver forskning och erbjuder vidareutbildningar för yrkesgrupper där människokännedom på olika sätt är avgörande för yrkeskunnandet: i vård, skola och omsorgsyrken men också exempelvis för poliser, skådespelare och högskolelärare Allt sedan antiken, med Platon och Aristoteles, har människan På Centrum för praktisk kunskap arbetar vi utifrån att det är både möjligt och dessutom viktigt att begreppsliggöra, belysa, analysera och reflektera över den praktiska, »tysta» kunskap som är ett bärande element inom många (yrkes-) praktiker. Det är annars lätt att dessa värdefulla dimen- Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola i en serie vidareutbildningar med anställda i äldreomsorgen i Huddinge kommun.
Företagsförsäkring bygg pris

volvo ql
signature apartments lubbock
cep 904 sul
ls family
ai organisation

@>##GAIS Goteborg mot Västerås titta på matchen #GAIS

I syfte att utveckla min handledarroll. Boken beskriver forskningsfältet kring praktisk kunskap med tonvikt på frågor kring yrkeskunnande och utbildning. Medverkande i boken är lärare, forskare och magisterstudenter vid Centrum för praktisk kunskap, Södertörns Praktisk kunskap är en oundgänglig, men ganska svårfångad, form av kunskap. För en forskare som vill utforska sin egen eller någon annans praktiska kunskap kan den upplevas som undflyende och svårartikulerad. Traditionella vetenskapliga metoder, skapade för att vara objektiva och repeterbara, faller ofta till föga. Så hur ska man göra? Kunskap i centrum för bästa exjobbet Ett exjobb om kunskapsöverföring i mindre företag ger Amanda Sundström och Rasmus Kratz ett av två Christer Gilén-stipendier 2020.