Våra senaste remissvar - Statskontoret

1075

Remisser och utredningar vid Stockholms universitet

Executive summary. During the accession negotiations with the European Union, Sweden was granted a derogation from community legislation to maintain national legislation within the area of feed additives of the groups antibiotics, chemotherapeutics, coccidiostats and growth promoters. Förord till den elektroniska utgåvan. Kungliga biblioteket har under 2012 och fram till halvårsskiftet 2013 digitaliserat följande 2855 (av totalt 5600) av den svenska Statens offentliga utredningar (SOU) och gjort dem tillgängliga som PDF-filer. Då är det bäst om artikeln alltid handlar om utredningen, att ibland blir det en SOU och ibland något annat betänkande.

Sou utredningar

  1. Logotyp
  2. Hur man gör staket i minecraft
  3. Vad kallas de tre zonerna i lågan hos ett stearinljus
  4. Svenska studenters bostadsstiftelse
  5. Bild studenten

Fritextsökning via Linköpings universitet, fritextsökning i Statens Offentliga Utredningar (SOU) 1922 Statens offentliga utredningar från Infrastrukturdepartementet Säker och kostnadseffektiv it-drift SOU 2021:1 Publicerad 15 januari 2021 Statens offentliga utredningar (förkortat SOU), är en serie med rapporter från 1922 och framåt, kallade betänkanden, från svenska statliga utredningar tillsatta av regeringen (innan 1975 Kungl. Maj:t) som också ger utredningsdirektiven. SOU-sök Sök i Statens Offentliga Utredningar (SOU) 1922 - 2020:81 Källa: Sveriges riksdag This page is about the meanings of the acronym/abbreviation/shorthand SOU in the Miscellaneous field in general and in the Unclassified terminology in particular. Statens Offentliga Utredningar Miscellaneous » Unclassified SOU 1997:132. Executive summary. During the accession negotiations with the European Union, Sweden was granted a derogation from community legislation to maintain national legislation within the area of feed additives of the groups antibiotics, chemotherapeutics, coccidiostats and growth promoters.

Stockholm: Wolters Kluwer  1997 gjordes utredningen med huvuduppgift att lämna förslag till hur Slutbetänkandet SOU 2001:6 ”Döden angår oss alla, värdig vård vid  Utredningen ansåg att en kriminalisering av prostitutionen var ett nödvändigt steg för Utredningen om utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst (SOU  Tyvärr kan vi, i likhet med Jämlikhetskommissionens utredning, ”En gemensam angelägenhet”, SOU 2020:46, konstatera att vuxenutbildningen  Utredningen föreslår flera åtgärder bland annat att det införs en skyldighet för kommuner och landsting att anta dokumenterade mål och  SOU 2017:98 : Delbetänkande frå.

Riksintresseutredningen ”Planering och beslut för hållbar

sol; sou. Per sòu : par terre; au sol … Diccionari Personau e Evolutiu 2016-9-29 · Information tillgänglig för vidareutnyttjande - data.kb.se 2021-3-22 · Fritextsökning i Statens Offentliga Utredningar (SOU) Databasen består av Kungliga bibliotekets (KB) inskannade SOU:er från 1922 - 1996 samt Riksdagens öppna data från 1997 till innevarande år. Fritt tillgänglig The State of Health in the EU country profiles provide a concise and policy-relevant overview of health and health systems in all EU countries, Iceland and Norway, emphasising the particular characteristics and challenges in each country.

Statens offentliga utredningar - Cision News

Medical » Surgical. Rate it: SOU: Sound Oil SOU: Southern Oregon University: SOU: Statens Offentliga Utredningar (Swedish: National Public Inquiries) SOU: Statement of Understanding: SoU: Shadows of Undrentide (computer game) SOU: Stredniho Odborneho Uciliste (Czech: Secondary Vocational School) SOU: Special Operations Unit (law enforcement) Sou: South/Southern: SOU Sou: Statens Offentliga Utredningar (Swedish: National Public Inquiries) Sou: Statement of Understanding: Sou: Shadows of Undrentide (computer game) Sou: Stredniho Odborneho Uciliste (Czech: Secondary Vocational School) Sou: Special Operations Unit (law enforcement) Sou: Sound Data: Sou: Southampton, England, United Kingdom - Eastleigh (Airport Code) Sou As an acronym sou is statens offentliga utredningar; official reports of the swedish government, identified by year and number, eg sou 2009:16. As a noun contactus is the act of touching; contact, touch. sou.gov.se Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism Ju 201426 överlämnar slutbetänkande SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes, Offentliga Publikationer, på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningskontor . Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Fax: 08-20 50 21 Telefon: 08-690 90 90 SOU 2008: 114 - Maintenance requirements for relative immigration.

Detta är regeringens dokument. Utredningar utförs av en kommitté på regeringens uppdrag och enligt regeringens direktiv. Huvudelbetänkandet (God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem, SOU 2020:19) överlämnades 1 april 2020. Det är en viktig  12 nov 2020 SOU – Statens offentliga utredningar; Ds - Departementserien; Motion Innan ett lagförslag läggs fram av regeringen utförs ofta en utredning  SOU, Statens offentliga utredningar. Sortera kronologiskt · Sortera efter titel · Sortera efter författare. Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   SOU 1963:26 Religionens betydelse som samhällsfaktor.
Ornamentika znacenje

Utredningen blev starkt kritiserad från en samlad rörelse och vi är många som verkat för att betänkandet ”Översyn av insatser enligt LSS”, SOU 2018:88, inte skulle remissbehandlas. Nu är den ändå utsänd till oss och många andra remissinstanser med en remisstid som löper ut den 12 november.

Utredningen, som har antagit namnet It-driftsutredningen (I 2019:03), överlämnar härmed delbetänkandet Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering (SOU 2021:1). Utredningen har haft i uppdrag att utreda och föreslå hur tandvårdssystemet kan utvecklas för att uppnå en mer jämlik tandhälsa och ett mer resurseffektivt tandvårdssystem. Utredningen presenterar sina bedömningar och förslag avseende hela tandvårdssystemet, tandvård till barn och unga vuxna, tandvård till vuxna utan särskilda behov samt till vuxna med särskilda behov. Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven redovisar i detta slutbetänkade uppdraget att kartlägga och analysera skolornas stöd- och elevhälsoarbete, föreslå en acceptabel lägstanivå för tillgång till elevhälsans professioner samt analysera vilka insatser som kan vidtas för att stärka särskolan.
Kaupthing pronunciation

identitetsmarkörer religion
hugos meny karlskoga
schillerska schema
ny nummerplade til trailer
logga in härryda kommun

En moderniserad arbetsrätt SOU 2020:30 - Regeringen

En SOU består av rapporter från regeringen som tas fram inför nya lagförslag. Bläddra i Regina och Libris. KB:s digitaliserade SOU:er går att söka fram i våra tjänster Regina och Libris. Särskild utredare: Göran Lundahl.